DELA

Centralnämnden ansvarig

Svar på insändare om valet i måndagens Nya Åland:
Röstkorten till röstberättigade som är bosatta utanför landskapet sändes kuverterade som förstaklass post till adressaterna tisdagen den 13.9. Röstkorten sändes således i början av vecka 37 och borde ha nått adressaterna senast under vecka 38, således i god tid innan förtidsröstningen inleddes den första oktober. Eventuella orsaker till att posten är försenad kan man bara spekulera i, den vanligaste orsaken är givetvis att adressen i rösträttsregistret är felaktig. Åtminstone två av skribenterna var antecknade på en annan ort än den som anges i insändaren. Det åligger givetvis var och en att ansvara för att adressen i befolkningsregistret är korrekt.

Ansvaret för förmedling av material för den så kallade brevröstningen ligger på de kommunala centralnämnderna. Beställning av förtidsröstningsmaterial från kommunen skulle ha skett senast den 11 oktober och brevet med röstsedlarna måste vara returnerat till den kommunala centralnämnden senast fredagen den 14 oktober kl 19.00. Begäran om utredning av brister i denna del av förtidsröstningssystemet måste riktas till centralnämnden i den kommun som är aktuell.
Avgivande av röst genom användande av elektroniska medier är inte möjligt enligt gällande vallagstiftning. Däremot finns det en valsida, www.val.ax, där information och blanketter för brevröstningen finns tillgängligt, liksom kandidatlistorna över de som är uppställda i valet.
Sten Eriksson
ansvarig för valfrågor vid landskapsregeringen