DELA

Centern och medborgardialog

I debatten om en eventuell kommunreform har Centern i alla sammanhang påpekat hur viktigt det är med medborgardialog, delaktighet, demokrati och transparens när olika beslut skall tas. En av de mest högljudda har varit Centerns kst-ordförande Harry Jansson i Jomala.

Beaktande det är det rätt märkligt att man i Jomala kommun med Centern och Harry Jansson i spetsen driver igenom ett projekt som inget parti haft på sina partiprogram eller ens gått till val på. Dessutom det mest kostsamma i Jomalas historia.

Medborgarna har på inget sätt haft möjlighet att påverka beslutet eller fått alternativ presenterade i någon form av medborgardialog. Nu när beslut är taget och projektet skall genomföras så skall man ”informera” allmänheten om hur det kommer att bli.

Snacka om spel för galleriet då nog var och en så småningom kommer att se hur det blir. En förklaring till bunkerpolitiken kan vara det ”kassaskåpsavtal” som i tidningen Åland framskymtade att man haft med moderaterna i frågan.

I jämförelse med Centerns förfarande i denna fråga så bereds kommunfrågan på ett oerhört demokratiskt sätt där medborgarna haft möjlighet att påverka i val, genom medborgarmöten, enkäter och i kontakt med enskilda politiker.

Jörgen Strand