DELA

Centern föddes i Hammarland, fyller 40 år på måndag

På måndag den 22 februari är det exakt fyrtio år sedan Åländsk Center grundades på Hammarbo i Hammarland. Året var 1976 och etthundrafemtio ålänningar slöt upp för att gemensamt diskutera och slutligen anta ”Hammarboteserna” som det fyrtiofem punkter starka partiprogrammet kom att kallas.

Processen att bilda det nya partiet hade gått rätt snabbt. Den 13 januari samma år samlades en grupp likasinnade i splitternya hotell Arkipelag för att diskutera skapandet av ett åländskt centerparti. Avsikten var att bringa mer ordning i åländsk politik genom mindre personberoende och mer inriktning på sakfrågor.

Målet bestod av att stärka självstyrelseviljan och trygga Ålands enspråkiga svenskhet. Till ordförande för den nya arbetsgruppen utsågs Karl-Anders Bergman från Hammarland med Ragnar Erlandsson från Finström som sekreterare. Fram till 1970-talet då partiväsendet mer och mer blev vardag även på Åland fanns bara ett etablerat parti, Socialdemokraterna.

Alla övriga ingick i ”Åländsk Samling” vars syfte var att tydliggöra att finländska partierna inte hade på Åland att göra. Ur denna samling föddes senare det partiväsende som är verklighet än i dag.

Ragnar Erlandsson som var en partiets grundare är i dag glad över initiativet:

”Absolut. Vi kom bort från personpolitiken och skapade mer ordning och reda på Åland. Innan Centern bildades var det mer fokus på den egna personen än den politiska ideologin. Det var inte enkelt, landstinget påverkades i väldigt hög grad av näringsliv och tjänstemän och det politiska rävspelet var omfattande. Tack vare skapandet av centern och med hjälp av flera icke-etablerade politiker lyckades vi styra upp det hela.”

Spretigheten i politiken på 1970-talet resulterade i ett oförutsägbart samhällsbygge och strömhopp mellan grupperingarna eller fraktionerna som grupperna kallades.

”Till exempel tvingades vi ibland till tre omröstningar för att utse talman och i svårare frågor var det helt omöjligt att förutspå resultatet. Det fanns ingen stabilitet”, tillägger Ragnar Erlandsson.

I dag då, är du nöjd med hur samhället och partiet utvecklats?

”Ja, i dag är allt mer organiserat och förutsägbart. Det råder ordning och reda i politiken och det måste det vara om man ska bygga framgångsrika samhällen.”

Att fylla fyrtio år är förpliktigande. Man är både klok och busig och ansvarsfull samtidigt. Sedan starten 1976 fram till november i fjol har partiet varit regeringsbärande och tagit ansvar under såväl svåra som mindre svåra tider. Partiet har över tid samlat många starka personligheter som med energi, beslutsamhet och kraft drivit frågor hela Åland till fromma.

Det ska vi fortsätta med. Våra ledord är Hela Åland, Jämställdhet och Trygghet. Tack vare väl utvecklad närdemokrati är Åland i dag ett starkt samhälle och trots ständiga utmaningar ser vi ljust på framtiden. Den åländska vardagen skapar förutsättningar för företagare att lyckas och människor att växa. Arbetet har så här långt varit framgångsrikt.

Det visar inte minst Nordregios färska utredning ”State of the Nordic Region” där Åland lyfts fram som den allra livskraftigaste landsbygdsregionen i Norden. Sett till inflyttningen ligger Åland först av alla.

Vårt främsta mål är att alla ålänningar ska nå sin fulla potential och bygga ett liv efter sina egna förutsättningar. Vi tror på kraften i det privata näringslivet och människors önskan efter ett fritt liv. Centern är en garant för att den åländska självstyrelsen, det svenska språket och vår internationellt godkända konstitution ska bevaras och utvecklas. Sådant sker inte automatiskt.

Vi arbetar för att utveckla våra kontakter med omvärlden, vi tröttnar aldrig på att marknadsföra vårt Åland och locka nya ålänningar att flytta hit och bygga sin egen framtid. Åland är stort och här finns plats för många. För Åländsk Center är det övergripande målet att skapa förutsättningar där idéer kan växa.

Firandet av 40-åringen äger rum den 28 maj i vår; på samma plats där allt startade, Hammarbo. Med styrkan i våra rötter fortsätter vi färden mot framtiden. Häng med.

Mer om skapandet av Åländsk Center finns att läsa på http://www.centern.ax/om-centern/historik.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande