DELA

Bygg om Kyrkby högstadieskola nu!

Styrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt har varit enig om att skolan i Kyrkby inte är ändamålsenlig till vissa delar vare sig för elever eller anställda. När skolan renoverades efter mögelproblemen gick vi in för besparingar som förstås senare visat sig vara oändamålsenliga.
Matsalen är för liten, eleverna äter i 4 matlag och har bara 20 minuter tid på sig att inta måltiden. Personalutrymmen bantades ner och biblioteket togs bort.
Nu finns det plan att bygga om skolan till en funktionellt bra enhet. Men vad gör vissa kommunpolitiker då, ju föreslår att det igen skall bantas och göras till en halvmessyr. Vi kan inte ta risken att våra anställda tröttnar på obeslutsamma politiker och söker andra jobb.
Vi kan inte heller ha en omodern skola med bristfälliga utrymmen. Vi har hittills levt upp till skolans policy: en skola för alla! Och det måste vi fortsätta med.
Raija-Liisa Eklöw (lib)
vice ordförande för styrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt