DELA

Bussavgift ger kostnader

Vill bara komma med ett klargörande av mitt resonemang kring körning
Västernäs/Godby: Bilar miljöklassas enligt utsläpp per kilometer. De värden som biltillverkarna uppger baserar sig på idealiska förhållanden, vid varmkörd motor. Ju kortare den körda sträckan är, desto större blir kallstartens del. En bil som körs korta sträckor kommer således att släppa ut en större mängd koldioxid (och andra avgaser) per körd enhet, dvs i förhållande till nyttan och är således en tyngre miljöbelastare.

Varmgarage eller motor kupevärmare minskar utsläppen vid kallstarter, men tyvärr förefaller det vara bara en bråkdel av alla bilar som har motorvärmare.
Den kostnad som Mariehamns stad har för busstrafiken är en relativt obetydlig post i stadens totala utgifter och bör dessutom ställas i relation till vad andra städer betalar.
I städer som Helsingfors och Stockholm betalar man en avgift för att åka och dessutom en avgift via skattsedeln som är flera gånger större än vad vi betalar i Mariehamn. Det finns således inget fog för att klaga på att busstrafiken skulle vara dyr.

Jag respekterar Anthonio Salminens åsikter och hans resonemang, men kan inte se nyttan med att ta ut en avgift som ändå bara skulle finansiera en bråkdel av kostnaderna, samtidigt som uppbärandet av samma avgift leder till ytterligare kostnader.
Anders Gustafsson