DELA

Bra så Ålandsbanken

Vi kan se i tidningen att ÅAB planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Gun-Mari Lindholm har som kund och ägare uppmanat att ÅAB skulle skjuta fram bolagsstämman för att minska smittspridningen. Vad jag har förstått, så kommer man att se till att bolagsstämman kommer att bli synnerligen kort och väldigt få personer kommer att närvara rent fysiskt, så jag hoppas att man på detta sätt minimerar riskerna för eventuell spridning av viruset.

Centralbankens rekommendation baseras på omtanken att bankerna skall värna om sitt egna kapital. Jag litar på att ÅAB gör sin egen bedömning på basen av de regler som finns för kapitaltäckningen.

ÅAB ser dividenderna som en enorm kapitalinjektion i det åländska samhället och i jämförelse med Landskapets resursbudget i förra veckan om 32,8 miljoner euro, så är onekligen 15,6 miljoner en stor injektion, även om naturligtvis inte allt kommer det åländska näringslivet till godo.

Ibland kan det bakom argumenten mot en dividendutbetalning även ligga en viss avundsjuka för att ”vissa” får en utdelning medan andra samtidigt får minskade inkomster. Men man ska minnas att utdelningen baseras på tidigare års vinster. Inte på årets resultat. Man tror ofta även intuitivt att man kan ”bestraffa” aktieägarna genom att förbjuda dividender.

Denna avundsjuka bottnar tyvärr i en bristande kunskap om hur aktiemarknaden fungerar. Det förhåller sig nämligen så att i samma ögonblick som ”dividendkupongen” avskiljs från aktien, (eller utbetalas) så minskas aktiens värde i motsvarande mån. Det finns företag, som aldrig betalt dividend och istället låtit aktieägarna ta del av vinsterna genom ökning av aktiens värde. Så en aktieägare blir inte ”rikare” genom årets dividend. Men aktieägaren får en ökad likviditet, utan att behöva sälja en del av sina aktier.

För småbolag ser det annorlunda ut och där stöder jag Finansutskottets skrivning om att ”Frågan om vilka kvar som ska gälla för de medel som beviljas, exempelvis i förhållande till utdelningsbara medel och bonussystem…” En företagare kan inte sälja en del av sitt företag, men en aktionär kan när som helst sälja några av sina aktier.

Ifall ÅAB inte skulle betala ut en dividend kunde alltså samtliga aktieägare istället kunna sälja en liten del av sitt ägande för att på detta sätt få sin avkastning. Men detta gör aktieägare normalt inte och därför betalar bolag i allmänhet och exempelvis ÅAB i synnerhet ut dividender, som då kan bli en rejäl kapitalinjektion till det åländska samhället. Bra så!

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI

MEDLEM I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET