DELA

Bra jobbat hela Åland!

Beskedet att Chipsfabriken blir kvar i Haraldsby är en lättnad för alla inblandade, det vill säga hela Åland.

Förutom de direkta arbetsplatserna i fabriken och bland jordbrukarna är de sysselsättningsmässiga kringeffekterna betydande. Åkerier, rederier, verkstäder och entreprenörer är i många avseenden beroende av fabriken för sin verksamhet.

Sedan beskedet om samarbetsförhandlingarna kom i februari har ett intensivt och brett förankrat arbete pågått för att i minsta detalj se över den rådande kostnadsstruktur som företag verkar under. Chipsfabrikens personal och ledning, Ålands landskapsregering och Saltviks kommun, infrastrukturbolag, entreprenörer och investerare har gjort gemensam sak och visat beslutsamhet och pragmatism, precis de egenskaper som över tid skapat det åländska välståndet.

I dag är en dag att fira, i morgon fortsätter arbetet precis som det alltid gjort. Åland har i detta visat att allt är möjligt när viljan att lyckas är större än rädslan för att misslyckas. Med denna operation har det åländska näringslivets konkurrenskraft stärkts vilket är nödvändigt. Det är företagande som utgör grunden i samhällsbygget.

Bra jobbat alla inblandade!

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande