DELA

Bönderna i trafiken

Undrar bönderna kommer på att använda de mindre ”gamla” vägar istället att köra med sina långsamtgående fordon på de ”nya” huvudvägarna – och därmed drar ibland kilometerlånga bilköer efter sig.

Oftast är det traktorer med släp som blockerar vägarna, men ibland även skördetröskor och annat.

Problemet är stort särskilt under hösten, och ger upphov till otaliga farosituationer i trafiken, då bilisterna i frustrationen försöker köra om dessa fordon trots mötande trafik.

Hösttrafiken på den så kallade nya Godbyvägen fungerar som ett bra exempel.

Den gamla vägen löper bredvid, och passar som klipp och skuren för bondtrafiken.

VK