DELA

Bluffarna uppdagade i tid

Ärade ålänningar med hembygdsrätt.

För fyra år sedan lovades vi fri, det vill säga allmän tandvård och Centern donerade lantrådsstolen åt Camilla Gunell. Nu fyra år senare är lantrådsposten vakant igen. Flera politiker har anmält i förväg sitt intresse, oförstående om att uppdraget måste förtjänas, inte sökas.

Vi lovades en ekonomi i balans. Vi lovades en kommunreform som för landskapet in i modern lokalförvaltning. Vi lovades ” tända lampor, och färre släckta ljus”. Vi lovades äkta kortrutt som förutsättning för skärgårdens överlevnad. Vi lovades…

Bästa väljare, landskapets ekonomi under modern historia har aldrig upplevt den obalans den lider av idag. Magen kräver 0.5 procent medan munnen levererar 0.45 procent. Sittande regering har levt som om 0.5 är amen i kyrkan medan kollekten är 0.45.

Inom landskapskroppen tappar vi varje år 0.5 promille (24 miljoner euro ). Vår verksamhetskassa sinar med 10 -15 miljoner euro / års fart mellan munnen och magen. Nästa landskapsregering (trots vicelantrådets mediaspådom måste dels ta driftslån, dels direkt spara 10 miljoner euro i kostnader och fortsätta en långvarig acklimatisering av mage i balans med mun.

Att äga PAF är en rikedom, att tömma PAF för offentliga medel är fattigdom. Ålands ekonomi på fötter är endast medel för att nå högre mål. Inget annat.

Bästa väljare, Ålands 16 kommuner gör finländskt rekord i S-storlek bland alla våra 330 kommuner. En kommuns storlek, vare sig 100, 1 000 eller 10 000 personer, är inte ett mål. Det är endast ett medel att se till att medborgarna oberoende var de bor får bra och likvärdig service. En sådan service är oberoende av S, M eller L i kommunstorlek. Den är beroende av ledning av människor.

Vi går till val för kommun och lagting. När vi röstar så låt oss inse att det mången gång inte är i Ålands intresse att rösta på samma person i kommunval som lagtingsval. Målet är en slank förvaltning.

Bästa väljare, under den lagtingsperiod som tar slut har 48 ljus slocknat per sista juni 2015 i de fyra vattenomspunna kommunerna. Dessutom har 20 ljus slocknat på Föglö och i Vårdö. Jag har sett ljusen på närhåll falna för att senare dö ut. 68 ljus betyder 4 byar som slocknat under 3.5 år. Som tur är har vi ett 60-tal byar, men eftersom trenden varit långvarig tål skärgården inget mer.

Samtidigt är ålänningarna 550 fler. Målet är skärgårdens överlevnad djupt och brett. Räddningen är medlet, det vill sägaförutsättningen att kunna vecko- och dagsarbetspendla medan framtidens skärgårds-trafik byggs för att stöda regionens nationalprodukts dubblering, som återskapar de arbetsplatser som idag lyser med sin frånvaro.

Bästa väljare, dagens skärgårdstrafik är uppbyggd för ett samhälle vi inte längre har. Målet har försvunnit men trafiken, medlet, består.Det samhället dog ut när 1900-talet dog. Skärgårdstrafikens framtid (målet) är helt beroende av vilka partier vinner majoritet och vilka finner varandra (medlet) . Därmed ligger skärgårdens framtid i och med skärgårdstrafikens framtid först i Dina händer denna höst. På ett sätt som tidigare saknat sitt like.

Jag ser skärgårdens befolkningstrend, målet, vända genom en 50 procentig ökning av trafikvolym i äkta kortrutt (medel) som dubblerar regionens bruttoprodukt. Det roliga är att samtidigt som vi får avsevärt bättre service så kan vi spara 5 miljoner euro per år. Otroligt, men sant.

Denna gång är bluffarna avslöjade i tid. För en del är bluff ett mål, medan det alltid är ett medel, inte sant?

Tom Grahn (Lib)