DELA

Bjud ut rektorstjänst

Rektorstjänsten vid Högskolan på Åland är en av ett fåtal landskapstjänster som besätts för en begränsad tid, vanligen fem år. Det vanliga är annars att en ordinarie tjänsteman är tillsvidareanställd.

Vid årsskiftet löper anställningsperioden för den nuvarande rektorn ut. Anställningen upphör alltså. Tjänsten blir ledig och borde följaktligen lediganslås. Lagen säger så. Det finns inget undantag stadgat för den här typen av tjänster.
Enligt uppgifter som nått mig finns dock inga sådana planer. I stället ska upplägget vara det att den nuvarande rektorn fortsätter utan avbrott.
Lönen var vid anställningens början 5.000 € i månaden. Senare, 30.4.2007, har man gått in i avtalet och justerat avlöningen till 5.348 € med retroaktiv verkan fr.o.m. 1.6.2006. Nu torde det finnas önskemål om en ytterligare höjning.

Om det ska vara någon idé med tidsbundna tjänster, borde landskapsregeringen nu lediganslå tjänsten. Dels för att lagen föreskriver det, dels för att man då får en möjlighet att göra en ny ”upphandling” av tjänsteman, dels slutligen för att den egna förhandlingspositionen vad gäller lönen, stärks. Nu sitter man där med en enda kandidat för posten, den tidigare innehavaren.
Det skulle hedra den nya landskapsregeringen om man lediganslog tjänsten och sedan förrättade ett sakligt val bland, förhoppningsvis, flera kompetenta sökande.
Jörgen Erlund