DELA

Biverkningar och vaccinet

I ett svarStellan Egelands insändare 16.2.2022 skriver Michael Hancock att ”Vaccinerna mot covid-19 är numera bland de mest testade på jorden och uppenbarligen precis lika säkra som de andra vacciner som vårdpersonal är skyldiga att ta för sina patienters skull.”

THL skriver på sina sidor: ”Försäljningstillståndet är villkorligt för att läkemedlet har ansetts vara nödvändigt på medicinska grunder, men det behövs mer forskningsdata för att ett vanligt försäljningstillstånd ska kunna beviljas. För coronavirusvaccinerna är uppföljningstiden kortare än för vacciner i genomsnitt.”

Fimea uppger på sina sidor att de hittills fått in 8 167 rapporter om biverkningar av de nya covid-vaccinerna, varav 5 525 allvarliga och 157 rapporter gällande dödsfall. Cirka 17 700 anmälningar väntar på handläggning.

En sökning på EudraVigilance och OpenVAERS, alltså EU-ländernas respektive USA:s databaser för medicin- och vaccinbiverkningar, ger vid handen att i EU kopplas 39 997 dödsfall till de nya vaccinerna, därtill drygt 3,6 miljoner biverkningar. I USA är siffrorna 23 990 dödsfall och totalt 1,1 miljon anmälningar om biverkningar, varav 130 774 krävt sjukhusvård. Därtill kan man spekulera i om det finns mörkertal.

Jag får inte tiotusentals dödsfall, miljontals biverkningar och avsaknad av långtidsstudier (villkorligt försäljningstillstånd) att gå ihop med Hancocks påståenden ”bland de mest testade” och ”uppenbarligen precis lika säkra”.

Petter Björck

Redaktionell fotnot: Statistiken i biverkningsdatabaserna handlar om självrapporteringar av misstänkta biverkningar som beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats.