DELA

Biaudet, Lipponen, Niinistö – vem är bäst för Åland?

Den politiska makten i republiken Finland vilar på parlamentarisk grund med riksdag (för Ålands självstyrelse lagting) och regering som företrädare för folket.
Presidentens politiska makt har försvagats efterhand och kan idag hänföras till tre områden; utrikes- och förvarspolitik, Ålands självstyrelse och en symbolisk funktion som företrädare för nationalstaten Finland.
Det är rimligt att anta att alla åtta presidentkandidater har de formella kvalifikationer som behövs för att bära sin del av ansvaret för utrikes- och försvarspolitiken och genomföra lagstiftningskontrollen för Ålands självstyrelse.

Lagstiftningskontrollen ingår i ett system med expertbedömningar i justitieministeriet, Ålandsdelegationen och Högsta domstolen. Presidenten kan i sista hand avgöra svåra lagtolkningsfrågor, men i övrigt är det personliga handlingsutrymmet begränsat.
Jag har personlig erfarenhet av flera av presidentkandidaterna, men vill lyfta fram tre som jag tror skulle vara bra för Finland och Åland, var och en med sin specifika framtoning inom särkilt den symboliska sfären.
Eva Biaudet har erfarenhet av och styrka inom jämlikhet, mänskliga rättigheter och välfärdsfrågor.
Paavo Lipponen har bred erfarenhet och har visat ledarskap i internationella samarbetsfrågor (Norden, EU).
Sauli Niinistö var lyhörd för åländska frågor som finansminister i början på 2000-talet och har kapacitet att tala för Finlands roll i den globala ekonomin.

Minst en av de tre kandidaterna kommer att gå vidare till andra omgången i presidentvalet. Valsituationen skulle jag sammanfatta på följande sätt:
Biaudet skulle kunna bli en bra president
Lipponen kunde ha varit en bra president
Ninnistö kommer att bli en bra president, också för Åland.
Hur ska man då rösta i första valomgången: språkpolitiskt, känslomässigt, nostalgiskt, pragmatiskt?
Det är svårt att välja, men viktigt att rösta på söndag!
Olof Erland