DELA

Besökscenter, äntligen!

Knappast har något turistiskt projekt på Åland förberetts och övervägts grundligare än besökscentret i Bomarsund. Nu finns centret med i budgetförslaget och kommer sålunda så småningom att komma på de nyvalda lagtingsledamöternas bord. Än en gång är det därför skäl att påminna om detta projekts historia.

Redan under 1990-talets allra första år var flera experter involverade och arbetet resulterade i digra utredningar och en av landskapsstyrelsen godkänd delgeneralplan. Rapporterna framhöll Bomarsunds ”unika ställning som fornminne och historisk sevärdhet inom både landskapet, i Finland och i Europa”. Det sägs klart ut: Detta är vad turist-Åland skall satsa på. ”Det storslagna fornminnet har så unika förutsättningar och kvaliteter, att man genom god marknadsföring kan få det att växa till ett av Nordens mest betydande besöks- och turistmål.” Många har gjort liknande bedömningar, den senaste i raden den norske resegurun Jens A. Riisnaes, som i TV kallar Bomarsund en av Nordens mest intressanta historiska platser.

Så nära var förverkligandet av ett besökscenter att skissritningar framtogs och medel för själva bygget allokerades i landskapsbudgeten i slutet av 1990-talet. Då föll projektet på oenighet visavi besökscentrets placering i den känsliga miljön.

Under de två senaste åren har en parlamentarisk kommitté förstärkt av experter arbetat intensivt med Bomarsundsområdets framtid. Arbetet finansieras delvis med för ändamålet beviljade EU-medel. Kommittén arbetar på landskapsregeringens uppdrag och utifrån regeringsprogrammet, som nämner Bomarsund som ett av tre turistiska tyngdpunktsområden. Kommittén har stannat för en betydligt anspråkslösare satsning än den åretruntanläggning som delgeneralplanen och Bomarsundssällskapet förespråkat, men det viktiga är att kompromissvilja har funnits och att enighet denna gång uppnåtts såväl om besökscentrets storlek som om placeringen.

Den 14 november ordnar Bomarsundssällskapet och arkitektbyrån Auer & Sandås en presentation av ritningar och planer för besökscentret. Alla intresserade är välkomna till Hotell- och restaurangskolans auditorium kl. 19.
Bomarsundssällskapets styrelse