DELA

Beroende av varann

Nu är det dags, känns ofattbart att det har gått så här långt att vi går i strejk utan att känna att vår arbetsgivare har stöttat oss och försökt undvika detta. Istället har vårdpersonalens löner på ÅHS diskuterats flitigt i massmedia de senaste veckorna och fantasilöner har presenterats och vårdpersonalen har utmålats som girig och moraliskt ansvarslös. Det är sorgligt att en så viktig yrkesgrupp som gör sitt bästa för att tjäna medmänniskor i sjukdom och nöd har försatts i denna prekära situation.

Vi strävar efter att bevara vår yrkesstolthet och erhålla löner som är skäliga i förhållande till utbildning, arbetsuppgifter och ansvar. Jag har studerat 5½ år till specialsjukskötare och har jobbat 30 år på ÅHS, senaste 20 åren på en specialistavdelning och under åren fortbildat mig och gått flertalet kurser både via arbetet och helt privat för att hålla mig uppdaterad och kunna ge patienterna bästa vård. Min grundlön motsvarar ändå inte de grundlöner som tidigare har beskrivits i massmedia och det har aldrig varit tal om lönepåökning för fortbildningar.

Det känns inte bra att landskapsregeringen jämför våra löner med ob-tillägg inräknat med andra yrkeskategoriers grundlöner. Det är inte alla inom vården som arbetar treskiftsarbete, ob tillägg har ingenting med grundlönen att göra. Det är en ersättning vi får för att vi är på vår arbetsplats under dygnets alla timmar, vardagar som helger och även högtidsdagar. Utgångspunkten bör vara samma för att fakta skall vara sanningsenliga.

Arbetsgivaren utgår från att vårt yrke är ett kall och att vi bör utföra vår plikt och kan inte se att vi gör mycket i det tysta utöver vår plikt. Vårdarbetet är svårt att värdera och det borde vara grundläggande för arbetsgivaren att sträva efter att höja yrkets status och att ge oss anställda den erkänsla vi förtjänar. På min arbetsplats kan det vara svåra situationer med sorg och sjukdom, jag arb etar med liv och död i min närhet och prioriterar ständigt bort egna behov för att kunna hjälpa och underlätta för patienterna. Jag visste när jag valde yrke att det inte alltid är möjligt att äta när man är hungrig, gå på toaletten när man behöver, sitta ner när benen är trötta eller gå hem när arbetspasset slutar, men trots det har jag aldrig ångrat mitt yrkesval.

Att ställas inför denna situation med hotande strejk är inte något som någon vill, att gå ut och värdera människoliv i pengar känns helt absurt. Vad är vårt arbete värt? Vad är hälsa värt? Det är svårt att värdera vårdpersonalens insatser för att rädda, upprätthålla liv och lindra lidande. Men att vi behövs tror jag att alla är ense om. Varje steg, tanke, beslut är viktiga i bemötandet av sjuka och anhöriga, liksom kunskapen att ge rätt medicin, rätt doserad och på rätt tid och rätt administrering. Våra handlingar ger direkta konsekvenser för patienterna och arbetsförhållanden är viktiga för att ge optimal vård. Dit hör bland annat arbetsmiljö, utbildning, kunskap och kompetens men även lönen liksom arbetsgivarens erkännande att vi utför ett gott arbete påverkar arbetstrivseln. Vårt arbete främjar folkhälsan på Åland och vi står i en beroenderelation till varandra och behöver gemensamt arbeta mot samma mål.
En yrkesstolt sjukskötare
på IVA 19.11.2014