DELA

Bästa folkvalda politiker på Åland!

Landsbygdsutvecklingsprogrammet är livsviktigt även för livsmedelsindustrin. Ålandsmejeriet köper enbart mjölk från åländska gårdar och det har vi gjort i över 90 år och vår industri har anor från 1800-talet.
Ålandsmejeriet har nästan 60 personer anställda och vår indirekta sysselsättande effekt är betydande. Vår produktion sker nära konsumenten och med känsla för miljö och landsbygd. Våra produkter är en mycket viktig del i bilden av Åland. Vi exporterar också över 70 % av vår produktion.

Den åländska mejeriindustrin lever mycket nära sina ägare, de åländska mjölkproducenterna, men samtidigt lever vi på en global och öppen marknad. Vi måste för att göra ett framgångsrikt arbete vara konkurrenskraftiga på alla områden och ofta till och med bättre än våra konkurrenter.
Detta gör att även vi direkt berörs av den förda jordbrukspolitiken. EU:s jordbrukspolitik till samman med den inhemska jordbrukspolitiken sätter ramen för våra leverantörer, det har ni politiker bestämt. Då kan inte vi leva med att våra råvaruleverantörer inte ges samma villkor som våra inhemska konkurrenter har.
Att snedvrida konkurrensen utan en bred konsekvensanalys är ansvarslös näringspolitik.

I debatten har det sagts att Ålandsmejeriets produktionskostnad går ner om invägningen ökar. Det stämmer, men samtidigt bör man komma ihåg att all ”ny” mjölk skall avsättas på export.
På exportmarknaden är priserna varierande och i medeltal lite lägre. Vår erfarenhet visar att en lägre produktionskostnad ofta inte räcker till för att kompensera ett lägre försäljningspris.
Vi finner också resonemanget om att ”ÅCA kan kompensera för lägre stöd bara invägningen ökar” märkligt. Knappast är det vår uppgift att dela ut ett eventuellt överskott till Landskapsregeringen, en sorts skatt på duktighet. Hur många andra branscher skulle godkänna det?
Redan i dag har Ålandsmejeriet inte möjlighet att betala samma pris för mjölkråvaran som t.ex. Valio gör, bland annat beroende på vår stora exportandel och vår litenhet.

Vi hoppas att ni politiker, med plikt att sköta vårt landskap, fortsätter att ge era medborgare samma möjligheter att verka som andra medborgare i vårt hemland har. Då skall vi fortsätta att utveckla den åländska förädlingen av världens bästa mjölkråvara.
Vi fortsätter att utveckla vårt miljöarbete och vårt ansvarsfulla uppdrag som hela Ålands mejerileverantör.
Sker inte detta är det mer än sannolikt att en permanent nedrustning av en mycket gammal och fin näring startat.
Ålandsmejeriet,
Trygve Sundblom,
styrelseordförande.