DELA

Bäst med elbilar

Tunnlar eller bussar? Nej, elbilen ger störst miljönytta!

I måndagens tidning propagerar Sara Kemetter (S) för att satsa våra sinande skattemedel på en utbyggd kollektivtrafik framom att bygga tunnlar. Tanken är inte dum, men vill vi verkligen satsa på miljön borde resurserna fokuseras på en omställning av den privata åländska bilparken.
Norska Transportekonomiska institutet har på senare år bedrivit aktiv forskning kring olika möjligheter att minska utsläppen och konstaterar följande kring Norges framtidsalternativ:

”Potentialen for utsläppsreduktion är klart störst på persontransportsidan, där det är möjligt att se framför sig en 83 procents förbättring. En sådan utveckling förutsätter emellertid att man innan 2050 i stort sett har fasat ut personbilar med förbränningsmotor och har ersatt dessa med batteridrivna elektriska bilar, laddningsbara hybridbilar eller bränselscellsbilar drivna med vätgas.”

torde det avlånga, kuperade norska bergslandskapet ge avsevärt sämre förutsättningar för en övergång till elbilar än vårt platta Åland med korta avstånd. Samtidigt har vi 24 procent flera bilar per invånare än norrmännen vilket ytterligare ökar elbilarnas potential att också bli åländska miljöhjältar.

”Biltrafiken betraktas av de flesta städer som en belastning och allt som kan göras för att minska denna och öka gång-, cykel- och kollektivtrafik ses som en vinst för ekonomi och miljö.”, skriver Kemetter. Hon förespråkar därför avgiftsfri buss för våra barn och unga. Det är förvisso en sympatisk tanke men vill vi verkligen göra en insats för framtida generationer ska vi lägga resurserna på det som gör störst nytta. Åtminstone om vi ska ha en realistiskt chans att uppnå den av lagtinget antagna målsättningen om ett hållbart Åland 2050 initierad av den socialdemokratiska miljöministern.

Ålands Framtid motionerade därför nyligen om en åländsk elbilsstrategi innehållande ett kommunalskatteavdrag för inköp av el- och hybridbil. Mycket talar för att det är ett effektivare sätt att nå ett hållbart resultat framom att socialisera och kollektivisera trafiken. Det kan vi väl ändå inte blunda för, Kemetter?
Axel Jonsson
Ordförande för Ålands Framtid