DELA

Basservice hellre än skrytbyggen

Till ”Privatanställd”.
Du hänvisar till att de sjöanställda på landskapsfärjorna enbart arbetar 10 dagar per månad, och du anser att det är för lite. Som känt är går allt att vrida och vända för att tjäna sina egna syften. Om man räknar i antalet arbetsdagar kan det te sig som att de landskapsanställda inte arbetar så mycket. Om man däremot räknar tiden som man är på arbetet blir situationen en helt annan.
Då de färjeanställda, även inom privata rederier, är ombord 24 timmar per dygn under jobbperioden, blir en 10 dagars jobbperiod per månad motsvarande en 240 timmars arbetsmånad, jämfört med en landanställd som arbetar 22 dagar i månaden, 8 timmar om dagen, motsvarande 176 timmars arbetsmånad. Hur mycket lön skulle till exempel en ingenjör i land få med över 60 timmars övertid per månad?
Nu är det i och för sig lite ogint att jämföra på detta sätt, då all tid ombord inte är rent jobb, men som befäl är man ansvari g dygnet runt för sin avdelning. I dagens läge verkar denna aspekt dock inte beaktas överhuvudtaget, kanske på grund av okunskap.

I min mening är den enda möjligheten att på lagligt vis korta ner på övertiden att köra färre färjturer varje dag, men ve och förbannelse över den som skulle föreslå och driva på ett sådant förslag. Det verkar helt enkelt vara lättare politiskt att leta syndabockar bland de anställda än att ta tag i något som berör väljarna i skärgården.
Skärgårdstrafiken kostar, och kommer fortsättningsvis att kosta om man skall hålla den servicenivå på transporterna som behövs för en levande skärgård. Det kanske är landskapets skrytbyggen som skulle läggas ner istället för basservicen?
”Sjöman, ej landskapsanställd”