DELA

Barn undrar över vuxnas drickande

”Varför finns det alkohol? Varför dricker vuxna alkohol fast det är skadligt? Behöver man dricka alkohol när man blir vuxen? Varför är inte alkohol förbjudet? Dylika frågor ställer barn ofta till barntidningen Eos, som utges av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik. Eos ger barnen möjlighet att ställa frågor om rusmedel, hälsa, samt miljö och klimat. Överlägset flest frågor till sakkunniga inom de här områdena handlar om vuxnas användning av alkohol och andra rusmedel.

Av barnens frågor kan vi utläsa ett ifrågasättande av vuxenvärldens normer gällande alkohol. Barn har inte själva upplevt några positiva effekter av alkohol. Men i egenskap av betraktare förnimmer de med stor känslighet beteendeförändringar hos vuxna som dricker. Också om föräldern bara blir lite pratsammare eller kramigare uppstår en osäkerhet och en otrygghet hos barnet som märker en förändring som det inte förstår.

Det annorlunda och oförutsägbara upplevs skrämmande. Ur barnets synvinkel kan det alltså vara ologiskt att vuxna frivilligt använder något som påverkar dem så att det i förlängningen känns jobbigt för de små.

Genom reflektion och diskussion kan vi vuxna hitta sådana förhållningssätt till alkohol som beaktar barnens trygghet. På samma sätt som barn unnar sina föräldrar att koppla av och ha trevligt ligger det förstås i föräldraskapets natur att man vill sina barns bästa. Frågan om hur man kan förena föräldrarnas avkoppling med barnens trygghet kan redan ganska små barn ha synpunkter på.

Om barnet till exempel önskar att föräldrarna inte dricker alkohol är det värt att fundera på vad som ligger bakom denna önskan och om det går lika bra att välja alkoholfria drycker eller spara de alkoholhaltiga dryckerna till tillfällen med enbart vuxensällskap. Genom dylika val kan vi också, som svar på barnens undran om man behöver dricka alkohol när man blir vuxen, visa att man kan ha roligt och fira också utan alkohol.

I dessa tider av isolering, då många barn och vuxna lever i en förkrympt värld, och umgänget kan begränsas till den egna familjen, läggs ett förstoringsglas på det som händer i hemmet. Det exceptionella läget ökar pressen på oss alla. Små problem kan växa sig större. Och de sedan tidigare utsatta blir ännu mera utsatta. En uppväxt med missbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60 000 barn i Finland. Mellan 300 000 och 500 000 finländare beräknas höra till riskgruppen för osund alkoholanvändning. Och enligt THL har undantagsläget ökat alkoholanvändningen i en del grupper, med bland annat ökat familjevåld som följd.

Röster har nu höjts för att alkoholförsäljningen vid Alko skulle förbjudas eller begränsas så länge undantagstillstånd råder på grund av coronaviruset. Syftet skulle då vara att minska skadeverkningarna och skydda barnen i det sårbara läget vi befinner oss i.

I den andra vågskålen ligger ökad risk för hamstring och alternativa sätt att skaffa starksprit och vin, samt risk för minskat förtroende för myndigheterna. Avvägningen är inte lätt. Barnens fråga om varför alkohol inte är förbjuden är ju komplex, också om vi sätter in den i en coronakontext.

MIKAELA HERMANS

VERKSAMHETSLEDARE NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIK

MARIA ERIKSLUND

EOS-REDAKTÖR