DELA

Bara på svenska

Mariehamnsliberalerna är tveksamma till hemspråksundervisning i den form som saluförs på Röda Torget. Grunden för vår politik är ett enspråkigt svenskt Åland.
Det är viktigt att alla som flyttar till Åland med ett annat modersmål får tillgång till intensivkurser i svenska. Hemspråket är viktigt för inlärningen, för umgänget och känslan av trygghet i den den nya miljön. Vi stöder tanken på att det skall finnas resurser i till exempel skolan för att kunna ge stödundervisning på det egna modersmålet.
Mariehamnsliberalerna
Christian Nordas