DELA

Avskaffa stationsområdesindelningen för taxi på Åland

Detta monopol som Åland använder sig av idag känns väldig förläget i denna moderna tid! Taxi är en service som är till för befolkningen och för att en taxiidkare skall kunna ge en sån god service som möjligt till befolkningen måste dessa stationsområden avskaffas.

Idkaren skall inte bli stoppad av att utföra sitt yrke med att avbryta sitt jobb av en osynlig gräns. Alla känner vi till vilket problem det är att få tag i en taxi i Mariehamn nattetid under helgen eller vid större evenemanger ute på landet när landsortstaxin är på andra körningar. Speciellt under sommaren! Vad vi vet så har politikerna lovat i många år att ta tag i detta men inget har hänt. Vad är det som skrämmer sittande politiker att agera ?

EU betonar betydelsen av fri konkurrens mellan företag och vikten av att de kan agera på lika villkor. Denna gräns motarbetar just det!

Thord Sjöblom

Obunden Samling Lagtings- och Kommunalkandidat