Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Avlöningen är inte en sak för landskapsregeringen

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant. Därför måste Harry Janssons (C) okunskap om skillnaderna mellan begreppen ska och kan, då det gäller avlöning under anpassningsperioden, bemötas. Skillnaden är väsentlig.

Landskapsregeringen har aldrig använt det begränsande begreppet ska utan avsiktligt begreppet kan i syfte att möjliggöra en person att avlägga anpassningsperioden i avsaknad av anställning. Det finns många som är anställda på del- eller halvtid som sålunda ges möjlighet att parallellt med arbete och i brist på heltidsförordnande genomföra den praktik som anpassningsperioden de facto är.

Avlöningen är inte en sak för landskapsregeringen utan en suverän fråga mellan arbetsmarknadens parter. För min del avstår jag från att diskutera ytterligare den här frågan i media, under förutsättning att inga fler misskrediterande felaktigheter i sak sprids.

RAINER JUSLIN (LIB)