DELA

Arrangera anpassade och flexibla kurser

Så här i slutet av augusti är det många barn som av sina föräldrar anmäls till olika fritidsaktiviteter, men alla aktiviteter passar inte alla barn. Det finns barn här på Åland som behöver anpassade aktiviteter på grund av olika diagnoser eller som helt enkelt inte passar i det vanliga mönstret för grupper. Många av de här barnen skulle må väldigt bra av att t.ex. gå i simkurser eller andra aktiviteter med rörelse.

Dock passar inte alla in i de grupper som idag erbjuds på Åland. Dessutom är det ett högt tryck på många av kurserna och det innebär att de oftast blir fulla och då är det ännu svårare att anpassa så att alla barn känner sig nöjda.

I skolan är de ganska bra på anpassa undervisningen enligt allas olika behov, men det är ett stort glapp när det kommer till fritidsaktiviteter. Det behövs fler flexibla kurser med fler ledare där både undervisning och gruppdynamik kan anpassas. Vi som är föräldrar till barn i behov av särskilt stöd vill också att våra barn ska kunna delta i olika fritidsverksamheter. Det är livsviktigt att få känna sig delaktig i en grupp och att kunna delta enligt sina egna förutsättningar.

Alla borde ges chans till att t.ex. en gång i veckan röra på sig i skönt vatten och i slutet av terminen få ett simmärke för sina prestationer. Vi hoppas att föreningar eller privatpersoner som har möjligheter att ordna anpassade och flexibla kurser tar till sig våra önskemål och tänker på detta vid nästa kursplanering!

Stödgruppen för Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder – med eller utan diagnos, på Åland