DELA

Arbetslinjen viktigt vägval

Svar till Lagerberg 1 mars 2010
I måndagens tidning ställer socialdemokraten Henrik Lagerberg ett antal frågor till mig om mina synpunkter på landskapsregeringens förslag till ny barnomsorgslag för Åland. Det första som jag kan konstatera är att om alla hade den tråkiga synen på vår självstyrelse som Lagerberg har – att allt alltid ska vara som i Finland. Ja, då är det över huvudtaget ingen vits med Ålands självstyrelse. Min syn är däremot att vår självstyrelse är bra och att den ska användas till att förbättra levnadsförutsättningarna för oss ålänningar.

Med att förbättra menar jag till exempel att ålänningarna ska få goda förutsättningar att bli ännu lite rikare. Det blir ålänningarna inte genom att åländska politiker höjer bidragen, som Lagerberg verkar tro, utan genom att vi arbetar och förtjänar mer pengar. De samhällsystem som vi bygger upp via egna lagar på Åland ska helst vara lite smartare och lite mer sporrade till arbetet än i Finland. Detta är ett viktigt politiskt vägval som kommer att påverka både vår ekonomi och vår välfärd på lång sikt. Jag kallar detta för arbetslinjen och den tror jag på. Det som Lagerberg förespråkar är tyvärr motsatsen, den kallar jag för bidragslinjen eller gratislinjen.

När det gäller sakfrågan om dagisavgifterna så anser jag att alla pengar ska vara lika mycket värda. Oberoende av om en familj fått in ett par tusen i bidrag på bankkontot eller fått ett par tusen i lön på kontot så har familjen de facto två tusen på banken och har lika god möjlighet att betala 50 euro i dagisavgift.
När det gäller minimiavgiften på dagis så har vi faktiskt både lång och god erfarenhet av detta på Åland. I Mariehamn var det till exempel ett 50-tal familjer som betalade en liten skälig minimiavgift i början av 2000-talet när jag satt i socialnämnden. Om jag minns rätt så var det hela 15 av 16 kommuner på Åland som tog ut en liten skälig minimiavgift då. Vad jag minns så tycke dom flesta inblandade att det var vettigt då.

Många sade till exempel att det var bra att alla betalade något för om det var helt gratis så kanske någon glömde bort att säga upp sin barnomsorgsplats när den inte längre behövdes. Många resonerade också att det var skäligt att alla betalade lite på dagis. Åtminstone för maten som ju annars kostar omkring en hundralapp om man har barnet hemma och själv står för maten. På dagis serveras morgonmål, lunch och eftermiddagsmål till alla barn. Risken för att en familj bokar upp en heltidsplats på dagis, fastän den egentligen skulle klara sig bra med en halvtidsplats, minskar också med en minimiavgift.
Anthonio Salminen (fs)
http://tonysalminen.blogspot.com/