DELA

Är värmen naturlig?

Visst är det skönt med den senhöstvärme vi fått? Det tror jag att de flesta tycker, även jag. Men, det finns ett men, är detta en naturlig svängning av jordens temperatur eller är det en effekt av mänsklighetens miljöförstöring?

Vid en av polerna håller ett isblock, lika stort som två Gotland ihop, på att släppa på grund av uppvärmningen. De flesta klimatforskare i världen menar att det beror på miljöförstöringen. Skulle de båda ispolerna smälta (de minskar i en oroväckande takt) skulle havsnivån i världen höjas med 5–6 meter enligt klimatforskarna. En höjning av medeltemperaturen med tre grader (+3) i världen gör att vi kommer in i ett ”ekorrhjul” som inte går att stoppa. De i de låglänta områdena förstår nog vad det skulle innebära. Då har nog redan de verkliga bovarna till miljöförstöringen, det rikaste på vår planet, eller som min mor alltid sade; ”knapret”, hittat en reträttplats någonstans ute i rymden. En planet som kan bebos när de förstört vår planet.

Vanligt folk eller som jag brukar säga; allmogen, får helt säkert inte följa med. De får stanna och ta reda på skiten efter ”knapret”.

Råland på Åland