DELA

Använd kommunalskatten miljö- och socialmässigt

Höj reseavdraget för dem som kör av landskapet godkänd miljöbil med 25 procent. Det skulle stimulera till införskaffande av miljöbil samt ge dem som jobbar i glesbygden möjligt att köra miljövänligt.
Höj grundavdraget i kommunalbeskattningen så att ingen som lever under existensminimum betalar skatt.
Genom att använda beskattningen för kreativa lösningar med en sådan inriktning skulle vi lära oss att använda beskattningsinstrumentet samt visa vår omgivning att vi kan sköta beskattningen ansvarsfullt.

I framtiden skulle det bli lättare att överta nya områden inom beskattningen om vi kan visa på lyckade lösningar.

Magnus Lundberg 69 (C)
för kreativa skattelösningar