DELA

Ansvar – ansvarslöst?

Det är ett tröstlös projekt men försöker ändå få regeringen att förstå vad en strategi är.

Exempel på strategi. Först bestämmer man sig för ett mål/vision.

Exempel på vision. Ett koldioxid neutralt samhälle som inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan görs en nulägesanalys.

Nulägesanalys. Enligt Åsub ligger vår nuvarande utsläppsnivå på 6 ton Co2 per person och år. I detta ingår ej de varor vi importerar, enligt svenska normer blir totalen ca 10 ton Co2.

Vilket är kriteriet för framgång? Framgångsnivån är enligt klimatforskningen är 1-1,5 ton per person och år för att kunna klara 2 graders målet och därmed åtminstone dämpa effekten av klimatförändringarna.

Pass opp regeringen, här kommer strategin. Observera att årtal och utsläppsnivåer alltid ingår i en strategi.

2051- Co2. 1,5 ton.

2040 – Co2. 2,5 ton

2030- Co2. 3,5 ton

2020- Co2. 4,5 ton

2017- Co2. 10 ton

Start- och sluttid med utsläppsnivåer är bestämda. Däremellan kan olika siffror användas. Det är regeringen som skall bestämma dessa nivåer inte producentförbundet, Ålands näringsliv eller kommunerna. Övriga aktörer i samhället skall kunna grunda sitt arbete på denna strategi. Inte tvärt om.

Dan Jansén