DELA

Anklaga inte männen

Sluta anklaga män för nästan vad som helst, bara för att de är män.
Med anledning av Jonas Bladhs ledare ”Män som slår blir smekta av samhället” den 21 oktober i Nya Åland är det nog verkligen på sin plats att vi får en mer nyanserad och rättvis syn på oss män i samhället. För denna ledare är både kränkande och stötande mot många män. Har Bladh ens tagit del av ny statistik i Finland som visar att majoriteten av våldet i hemmet till exempel utförs av kvinnor?

Vi vill inledningsvis poängtera att vi inte accepterar vare sig fysisk eller psykisk misshandel gentemot kvinnor eller män och vi håller fullständigt med om att 300 är ett synnerligen klent straff för att vid upprepade gånger slagit en kvinna. Men att dra alla män över samma kam är riktigt felaktigt. Här har rättsamhället ett ansvar. Bladh för sitt resonemang att ”Mäns våld mot kvinnor är ett av de verkligt stora samhällsproblemen”

Vad gäller våld i nära relationer, så rapporterar män sällan det våld de utsatts för av kvinnor, kanske för att undvika att bli misstrodda, utskrattade eller till och med själva anklagade för misshandel. Hur kan vi då veta att män underrapporterar den misshandel de drabbas av i hemmet? Finns det något belägg för detta? Ja, som tur är så är våld i hemmet något som intresserat forskare världen över. Det finns många studier och färsk statistik visar enligt en säker källa att över 50 % av våldet i hem i Finland utförs av kvinnor.

Tvärtemot vad den gängse bilden säger, så visar forskningen att våld i nära relationer är något som utövas av män och kvinnor i lika stor omfattning. Vare sig det gäller milt våld eller mer allvarligt våld så är kvinnor förövare lika ofta som män är det.
Att kvinnor och män är lika benägda att ta till våld, visas i en stor studie av Brittiska staten, och i en studie från Nya Zealand som även utvärderats av det amerikanska justitiedepartementet. Slutligen så har forskaren Martin S. Fiebert sammanställt en översikt av 247 forskningsrapporter, som tydligt visar att kvinnor är lika fysiskt aggressiva som män i nära relationer.

Det kvinnliga våldet i parrelationer sägs ofta vara självförsvar, men även här ger forskningen en annan bild än stereotypen. Studie efter studie visar nämligen att kvinnor är minst lika benägna som män att initiera våld i hemmet både mot männen och barnen.
Ett resultat av våldet som däremot inte är jämt fördelat mellan könen är fysisk skada. Eftersom män är starkare än kvinnor, så har kvinnor en större risk att bli fysiskt skadade när de blir utsatt för våld, vilket måste anses som ett problem i sammanhanget. Däremot när det gäller de allra allvarligaste skadorna tenderar män att vara mer drabbade än kvinnor, eftersom kvinnor använder vapen och tillhyggen oftare än män gör.

Det är hög tid att vi får en ärlig debatt om våld i hemmet även på Åland, problemet är alltför allvarligt för att samhällsinsatserna ska få styras av mytbildning. Detta bör även de sociala instanserna runt om på Åland ta till sig. Många i vårt samhälle mår dåligt idag, barn far illa och mår mycket dåligt av att bevittna våld i hemmet och att det gäller våld utfört av BÅDE mamma eller pappa.
Idag skiljer eller flyttar många män och kvinnor ifrån varandra. I nästa inlägg i debatten skall vi belysa hur snedvridet det är på Åland idag när två föräldrar flyttar ifrån varandra och barnen hamnar i kläm.

Men låt oss nu först sluta använda uttrycket ”mäns våld mot kvinnor”. Det är djupt stötande, inte bara för att det inte stämmer med forskningen och statistik, utan även för att alla män ställs till svars för det våld en minoritet utövar. På Åland finns idag en ATV (Alternativ till våld) grupp för män, någon liknande grupp för kvinnor med våldsproblematik finns inte, varför undrar vi?

Slutligen kanske det är dags att en gång för alla förändra samhällsklimatet som gör att man kan anklaga män för nästan vad som helst, bara för att de är män.
”Några pappor på Åland”