DELA

Alla bör ha råd till tandvård

Nu har det varit många artiklar i tidningen Nya Åland om mitt textförslag i ÅHS verksamhetsplan för 2008, om att man bör se över möjligheten att fler skall få tillgång till den offentliga tandvården.
Jag gör inte detta för att jag vill motarbeta den privata tandvården – tvärtom. De bör kunna komplettera varandra.

I social- och hälsovårdsministeriet finns följande text. ”Hela vuxenbefolkningen har rätt till kommunal tandvård eller alternativt rätt att från sjukförsäkringen få ersättning för kostnaderna för privat tandvård”.
Enligt självstyrelselagen så får inte åländska medborgare hamna i en sämre situation än de i riket. Men inom tandvården är det inte så.
Vi pratar om hur vi kan göra det bättre för våra pensionärer. Det här är en sak vi kan se över – att kunna erbjuda våra äldre råd att gå till tandläkare. Därför bör vi se över möjligheten att få in en liknande text som de har i riket.

Men vad händer då med alla våra privata tandläkare? Att utöka antalet tandläkare inom ÅHS för att vi kan ta emot alla ålänningar är inte rimligt. Men däremot så bör man kunna se över möjligheterna att kunna stå för mellankostnaden för dem som går till en privat tandläkare. För någonting måste vi göra – i riket är grundavgiften för tandvård vid hälsovårdscentral högst 7 euro per besök. Grundavgiften för besök hos specialtandläkare är högst 11 euro per besök.
Utöver grundavgiften kan för undersökning och vård tas ut högst följande avgifter, beroende på undersökningens och vårdens art och omfattning:
Undersökning 5 euro
Röntgenbild av tand 5 euro
Panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården 11 euro
Förebyggande vård (t.ex. fluorbehandling) 5 euro
Behandling av sjukdomar 5-45 euro
(uppgifter tagna från social- och hälsovårdsministeriets hemsida)

Därför ser jag fram emot att det tillsätts en grupp under 2008 som får i uppgift att se över ålänningarnas tillgång till den offentliga tandvården eller att kunna få gå till sin privata tandläkare men till samma pris som inom den offentliga tandvården.
Tyvärr är det så inom tandvården i dag, att alla inte har råd att gå till tandläkaren och så får vi inte ha det. Vi kan inte heller ha sämre villkor än i riket.
Göte Winé (s)