DELA

Ålands Radios journalister har gjort ett fantastiskt jobb

Ålands Radio och TV har ett befolkningsskyddsansvar. Att Smedsbölesändaren slutade fungera under tre timmar natten mot onsdag är inte något annat än en katastrof, det är vi alla överens om.

Samtidigt ska INGEN skugga falla över journalisterna på Ålands Radio som skött allting enligt de rutiner vid krissituationer som funnits implementerade sedan tidigare.

Det har skrivits i media att Ålands Radio och TV missade flera av de nödmeddelanden som räddningsmyndigheterna mejlade ut. Det stämmer inte.

För att förklara tids- och händelseförloppet kommer en redovisning här nedan.

Den första kontakten med räddningsmyndigheterna hade en av våra journalister vid kl. 04:30 natten mot onsdag. Eftersom ingen av våra journalister är bosatta på radion tog sig redaktören till radiohuset på Ålandsvägen så snabbt som möjligt.

Sändningen i Ålands Radio startade ca kl. 05:15 och räddningsmyndigheterna mejlade ut det första officiella nödmeddelandet kl. 04:50. Med tanke på rådande omständigheter, dvs. stormens påverkan, så tycker jag att nödmeddelandet sändes ut snabbt.

Utöver detta lades även information ut på Ålands Radios Facebooksida kl. 04:49 och en första kontakt med Yle togs redan kl. 04:45.

Det första nödmeddelandet går alltså ut i Ålands Radio direkt när sändningen startar kl. 05:15 och även det andra nödmeddelandet med kompletterande information, som mejlas ut av räddningsmyndigheterna ca kl. 05.45, sänds ut i Ålands Radio.

När Ålands Radios sändning har pågått i drygt en timme bryts sändningen kl. 06:11 då reservkraften i Smedsböle slutar fungera.

Under avbrottet jobbar istället radions journalister frenetiskt med att få ut information via radions hemsida samt sociala medier. Dessutom skedde sändningarna via Ålands Radios webb-radio.

Radiosändningarna kommer igång igen kl. 09:17 och efter det har Ålands Radios sändningar fungerat felfritt.

Vi har haft en heltäckande bevakning både i radio och på webben och vi har haft extrasändningar varje dag fram till kl. 21:00, vilket vi kommer att fortsätta med så länge det är befogat.

Händelserna i Smedsböle måste definitivt utredas men när det gäller det redaktionella arbetet har det fungerat väldigt bra efter omständigheterna.

Jag är stolt över att vara redaktionschef för de kompetenta journalister som jobbar på Ålands Radio.

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE

ÅLANDS RADIO OCH TV AB

SVAR PÅ INSÄNDARE:Nya Ålands artikel återger tids- och händelseförloppet på samma sätt som det beskrivs i insändaren.

Syftet var på intet sätt att ringakta radiojournalisternas arbete, tvärtom lyfts de fram i artikeln för sina insatser, utan att beskriva hur systemet med att få ut nödmeddelandet i Ålands Radio fungerar i dagsläget. Att beskriva vilka utmaningar dagens system och rutiner ledde till i en kritisk situation som stormnatten.

ANNA BJÖRKROOS

CHEFREDAKTÖR