DELA

Ålands Framtids tid kommer snart

I olika insändarinlägg ironiserar socialdemokraterna Barbro Sundback och Henrik Lagerberg bl.a. om att Ålands Framtid ska åka till Helsingfors och börja förhandla om självständighet. Visserligen visar opinionsundersökningar att Ålands Framtid kommer att gå framåt i höstens lagtingsval. Men Ålands Framtid respekterar och stöder de lagar om demokrati som vårt samhälle bygger på och innan en åländsk självständighet stöds av hälften av de demokratiskt valda lagtingsledamöterna – och därmed av hälften av den åländska befolkningen – så har Ålands Framtid, eller de partier som sitter vid makten, inte mandat att föra sådana förhandlingar.

Hur själva förhandlingarna går till kanske inte är aktuellt i dagsläget men naturligtvis utgår ÅF från att också Finland respekterar demokratins grundläggande principer. När en majoritet av befolkningen i Montenegro i maj 2006 röstade för självständighet utropades det nya landet som självständigt i juni och accepterades omedelbart av EU, FN m.fl.
I dagsläget finns cirka 40 mikrostater i världen, vilket utgör 1/5 av världens länder och många av dem har tillkommit efter andra världskriget. Så acceptansen av mikrostater och nya stater överhuvudtaget är hög bland världssamfunden.

Socialdemokraterna anser att självstyrelsen har fungerat bra eftersom procenttalet för antalet ålänningar med finska som modersmål inte har ökat nämnvärt sedan självstyrelsens tillkomst. Ålands Framtid anser dock, tvärtemot socialdemokraterna, att det inte är de finskspråkiga ålänningarna som utgör ett hot mot Ålands enspråkighet. Det är helt och hållet vår statstillhörighet, med de krav på kunskaper i finska som den ställer, som undergräver svenska språkets ställning på Åland.

Ålands Framtid anser att alla inflyttare är välkomna till Åland. ÅF har också vid upprepade tillfällen försökt underlätta för människor att bosätta sig på Åland. I lagtinget har vi motionerat om att hembygdsrätten ska frikopplas från kravet på finskt medborgarskap, vilket inte stöddes av socialdemokraterna. Genom ÅF:s medlemskap i EFA har EU-parlamentarikern Bernat Joan i Marí ställt en fråga till EU-kommissionen om riktigheten i att EU-medborgare behandlas olika.

Lagerberg skriver i sin insändare att det är Ålands Framtids ”ståndpunkt” att åländska ungdomar stannar kvar i Sverige efter avslutade studier på grund av att åländska arbetsplatser kräver kunskaper i finska. Denna flyttström beskrev Jouko Kinnunen utförligt i sin doktorsavhandling ”Migration, imperfect competition and structural adjustment ” från år 2005. I den parlamentariska språkkommitténs slutrapport som Liberalerna, Centern, FS, Obundna och Ålands Framtid har skrivit under, beskrivs också denna flyttningsström och är alltså inget ”nytt påstående som Ålands Framtid nu driver”.
Ålands Framtid
Birgitta Bergman-Jansson