DELA

Åland ska inte nöja sig med att sitta i väntrummet

Först ett förtydligande till Wille Valve:
Genom säga nej till EU-fördrag förs frågan om en åländsk EU-parlamentsplats upp på EU-nivå.
Det var precis det som Ålands Framtid föreslog då Kroatiens anslutningsfördrag var uppe i lagtinget, men som av Wille Valve betraktas som ”kortsiktig publicitet” och verkningslöst.

Vidare:
Åland har givit bort lagstiftningsmakt till EU och har därmed demokratisk rätt att kunna påverka det parlament som tagit över makten. Till skillnad från övriga åländska partier har ÅF för länge sedan kommit till insikt med att Finland aldrig kommer att ge Åland denna rättmätiga plats i EU-parlamentet.

Att frågan inte lösts på nästan 20 år visar att Ålands hittills förda undfallenhetsdiplomati mot Finland inte fungerar. Att de åländska företrädarna får sitta med mössan i hand i regeringens och riksdagens väntrum visar att man från finskt håll inte ens tar Åland som en jämbördig förhandlingspart. Hur ska Åland kunna vinna matchen om men inte ens tillåts spela på samma plan?
Åland har fått ökat inflytande i Finlands beredning av EU-ärenden, javisst. Men att beskriva det som en delframgång i arbetet med att få en egen åländska EU-plats är minst sagt bedrägligt. I dag finns inget som tyder på det, åtminstone inte redovisat. Snarare handlar det om att man från finskt håll kastar ut demokratiska allmosor i hopp att lugna det missnöje som kan skönjas bland ålänningarna.

Att inte efter nästan 20 år inse att den nuvarande politiska taktiken i förhandlingarna med Finland inte fungerar lika obegripligt som illavarslande, särskilt då de åländska regeringspartierna inte redovisar någon konkret, alternativ strategi.
Anammar de åländska företrädarna dagens undfallenhetsdiplomati även kring de kommande förhandlingarna om en revision av självstyrelsesystemet lär nog även kommande generationer av åländska företrädare få fortsätta att sitta i det finska väntrummet med mössan i hand och vänta på behandling istället för förhandling.

Är det så vi vill ha det?
Ålands Framtids lagtingsgrupp