DELA

Åland och omvärlden

Vi ska verka för ett fortsatt starkt och utvidgat självstyre. Vi måste dock vara säkra på att resultatet blir till vår fördel då vi gör radikala förändringar som t.ex. övertar beskattningsbehörigheten helt och hållet.
Vårt välstånd bygger på goda relationer med omvärlden. Därför är det ett måste att upprätthålla goda relationer både till riksmyndigheterna i Finland och till våra grannländer. Våra grannar är våra samarbetspartners, inte våra motståndare.
Vi lever inte i ett vakuum. Vi är en integrerad del av vårt närområde. För att vara konkurrenskraftiga och attraktiva måste vi komma överens och ha samma helhetssyn på hur Åland ska utvecklas. Att hemfalla åt regiontänkande och knutpatriotism leder fel. Våra resurser är begränsade så det gäller att satsa rätt och inte plottra bort de knappa medel vi har. Vi sitter alla i samma båt och vi måste alla ro åt samma håll.
Kalle Fogelström (S)
kalle.ax; lt 12; stfm 541