DELA

Åland och coronaepidemin

Åland och Finland befinner sig i en strikt karantän, annat är det i Sverige, det är välkänt. Det har nu gått en tid sedan epidemin nådde våra länder och det är nu möjligt att summera ett antal evidensbaserade fakta.

Jag vill börja med att peka på de kulturolikheter som finns och olikheter i befolkningstäthet. Storstäder har drabbats hårdast världen över och i Sverige utmärker sig utomeuropeiskt födda invandrare som är cirka två miljoner, utöver det lågt räknat en halv miljon utan uppehållstillstånd.

Kulturyttringar som hälsning via kindpussar i södra Europa och trångboddhet ger en tydlig prevalens. Sverige har till dags dato ett femfaldigt högre antal avlidna på grund av corona än Finland där en stor del av orsaken härrör från äldreomsorgen som befolkas av illa utbildad och lågt avlönad personal.

Länder med låg befolkningstäthet, god ekonomi (innan pandemin) och gott hälsotal bland befolkningen som till exempel Finland har goda förutsättningar att klara av epidemin väl.

Finland har valt en väg med nedstängning av ekonomin och inskränkningar av individens rörelsefrihet men konsekvenserna för ekonomin det är det enda som säkert kan konstateras. Det finns en stor moralisk/etisk problematik för politiker att fatta rätt beslut med att hålla dödstalen så relevant låga som möjligt, “So far so good “. Sverige i motsats till Finland har öppna gränser och förklaringen är enkel, det saknas resurser för gränsskydd och en underbemannat poliskår som är upptagen med annat.

Många ålänningar arbetar och lever i Sverige och det finns en stor etnisk och kulturell likhet med Sverige. Politiska beslut kring coronaepidemin fattas i Helsingfors och inget i detta sammanhang kan fattas eller delegeras specifikt för Ålands situation. Jag kan se en fara i detta!

Varför finns det ingen möjlig anpassad lösning för Åland till en specifik situation? Är det en traditionellt och kulturellt förankrad auktoritetsrespekt som är orsaken till att Åland hamnat i denna situation med onödiga konsekvenser?

Jag måste slutligen ställa frågan varför människor med anknytning till respektive Åland och Sverige inte kommer att kunna ha ett utbyte som det ser ut för en lång tid framöver. Med aidsepidemin i Sverige och den totala panik som då bröt ut i gott minne och bakgrund så får vi se hur denna epidemi kommer att utvärderas.

MARTIN GIDLUND

STOCKHOLM OCH GETA