DELA

Åland navet i Scandinavian Islands

Åland är ett känt varumärke hos närmarknaderna tack vare rederiernas och Ålands Turistförbunds regelbundna marknadsföringskampanjer. Att hitta besökare från andra marknader är kostsamt och ett tidskrävande arbete som kanske inte ger förväntat avkastning per satsad euro med en gång.
Tålamod och riskspridning hör placeringsvärlden till men detta kan även appliceras på besöksnäringen. Genom att tillsammans med andra regioner attrahera besökare från Europa kan Åland med EU stöd skapa den långsiktighet som behövs samt sprida de ekonomiska risker som en sådan satsning kan innebära.

Projekt Skargarden numera under namnet Scandinavian Islands ger skärgårdsregionen mellan Stockholm och Åbo, där Åland ingår som ett nav, en bättre synbarhet än om Åland själv skulle profilera sig mot nya marknader. Att samarbeta mellan företag och regioner är framtidens melodi för en lyckad besöksnäring och det är detta som projektet går ut på.
Sedan starten i februari i fjol har ett flertal företag anslutit sig till Scandinavian Islands med sina produkter. Ett flertal av dem finns redan att beskåda på den nya webbplatsen www.scandinavianislands.com . Dessa produkter/paket hittar ni under menyn produkter – paket på nämnda webbplats.

Vår unika natur är säljargument ett och för att bibehålla en ren miljö och hög kvalitet har vi i projektet skapat en process som sker i ett extranät på destinationens webbsida. Företagen loggar in och fyller i en produktbeskrivning samt en hållbarhetsanalys för samma paket/produkt där företaget verifierar sin verksamhet och dess inverkan på natur/kultur miljöerna i området.
Produkten kontrolleras av ett produktråd som sedan ger klartecken för översättning samt publicering på webben. I samma extranät loggar återförsäljare in för att välja och vraka mellan de olika produkterna för att sedan sälja dessa till kunder i Europa.

För att besökare på webplatsen skall förstå att vi värnar om kvalitet och miljö kommer ovan nämnda unika process att finnas beskriven vilket ger regionen och företagen ett mervärde i form av goodwill. Skall vi utveckla besöksnäringen så att den omfattar fler arbetsplatser samt en större del av året behöver vi fokusera på marknader som är villiga att betala för vår unika skärgårdsregion och miljöombytet som ett besök hos oss innebär.
Om vi liknar destinationen Scandinavian Islands vid Alperna finns det mycket förutom de olika länderna som ryms under samma paraply och med det menas andra EU projekt som till exempel Skärgårdssmak och Skärgårdsleden där flera intressanta produkter redan är framtagna för regionens bästa. Dessa produkter är förutom den miljö vi befinner oss i en förutsättning för en lyckad framtida besöksnäring utöver de närmarknader som Sverige och Finland idag utgör.

Besöksnäringen har debatterats flitigt den senaste tiden och många vill se resultat direkt men med tålamod och långsiktig hållbarhet kan vi alla tillsammans med våra vänner i Sverige och Finland bygga en världsprodukt av den skärgårdsregion vi faktiskt bor i. Richard Johansson, projektledare Åland i Scandinavian Islands. ( i styrgruppen för projektet sitter Terese Flöjt -ÅTF och i referensgruppen sitter Harriet Lindeman (fs) ), finansiärer är förutom EU, Haninge kommun, Nynäshamn kommun, Värmdö kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting/RTK, Ålands Landskapsregering, Region Åboland, Turku Touring, Egentliga Finlands Förbund, Nordiska Ministerrådet/skärgårdssamarbetet, Nylands Förbund, Interreg IIIA skärgården.
Richard Johansson