DELA

Åland behöver fler ålänningar

Hela Åland behöver inflyttning. Vårt näringsliv behöver arbetskraft och vårt samhälle står inför utmaningen att allt färre ska försörja allt fler. Något som på sikt är ett reellt hot mot vår välfärd.

Det finns många, många belagda argument för att förändra vår kommunstruktur. Vi skapar bl.a. ett Åland som blir mer välkomnande och attraktivt att flytta till.

Ser även fram emot dagen när en kommuns ekonomi inte står och faller på om den hjälper en familj i nöd eller inte.

John Holmberg

Liberal lagtingsledamot