DELA

Air Åland känns som en isolerad verksamhet

Tack Jan Erik Sundberg för snabbt och konstruktivt svar. Det finns dock en viktig detalj som vi måste komma ihåg när vi funderar på den lokala flygtrafiken.
Jag tror nämligen att alla dumheters moder i händelseförloppet var det att man över huvudtaget bjöd in Air Botnia hit för att konkurrera med Finnair. Så jag hoppas att detta var bara en dumhet och att inte tanken om Air Åland föddes redan då.
När det skedde förstod vi ju på en gång att det bara för problem med sig och att inom Finnair uppfattas detta som både fientligt och provokativt, och så var det ju. Kanske började Finnair därför dra ned sin verksamhet och ”krångla till” här.
Jag tror alltså att om man inte hade öppnat för Air Botnia utan låtit Finnair sköta ålandsflygen skulle de fortsätta med det ännu i dag. Inte vill ju Air Åland heller ha konkurrenter, utan sköta flygverksamheten ensam. Det är förståeligt då passagerarantalet är litet.

Jag tror att man inte bara skall jämföra Åland med Gotland, då Åland inte är Gotland, och att ha deras flyglinje som förebild är inte det mest lyckade.
Åland är på grund av sin sjöfartstradition en internationell och öppen plats. Då är det vanligt att man här tänker globalt. Här bor människor från 78 nationaliteter. Speciellt på sommaren har vi här en öppen och internationell anda och atmosfär.
Jag tror alltså att ett flygbolag som flyger hit borde fungera i samma anda. För oss som oftast inte har Stockholm eller Helsingfors som slutliga destinationer känns nog Air Åland som en isolerad verksamhet i vidgare flygsammanhanget.
Man får ingen nytta av de stora bolagens billigare priser och synergiförmåner med till exempel. lättare check-in och olika One world eller Star Alliance-poängsystem.

Enligt min erfarenhet har personalen på Åir Åland och också andra flygbolag här varit både vänliga och yrkeskunniga och jag vill på intet sätt kritisera dem. Men när det gäller flygtrafik tror jag inte på denna ”fokus på Åland”-mentalitet utan skulle vilja se ”fokus på världen”-mentalitet där Åland skulle vara på sin givna plats.
Att bara koncentrera sig på Stockholm-Mariehamn-Helsingfors-sträckan är för snävt tänkande i dagens värld även om man just och just kunde få det att ekonomiskt fungera. Om man istället skulle återuppta till exempel för Finnair/Finncom möjligheten att flyga här skulle det säkert bara vara en fråga om att ha sådana turlistor att både närings-och samhällslivets intressen skulle bli bemötta.
Sen skulle det säkert vara bra för turismen, vanliga ålänningar eller sådana som vi, som i yrkets vägnar får resa mycket och långa sträckor. Kanske kunde även Air Ålands personal bli anställd av en större bolag och på så sätt ha sina arbetsplatser kvar.

Om jag förstått rätt har Air Åland redan blivit en ganska dyr historia. Varför inte låta någon annan ta den ekonomiska risken på sig.
Stora flygbolag är inte så sårbara utan kan bättre gå igenom olönsamma perioder än små flygbolag. Inom dåliga tider kan någon annan flygsträcka föra in mera vinster som kompenserar minuset på en annan.
Jag hoppas att man här inte alltför krampaktigt klamrar sig fast vid Air Åland utan förstår, att det inte är det enda möjliga alternativet för fortsatt lokal flygtrafik.
Antti Hämäläinen,
Lemland