DELA

Ägarna ska få ta hand om sina skogar

I ett svar från Pia Widén (HI) i Nya Åland 24 mars fortsätter hon insistera på att Greenpeace narrativ om att de finska och åländska skogsägarna skulle vara ett stort problem för klimatarbetet är korrekt. Det är inte rättvist.

Lobbyisterna i Greenpeace linje är en sak och det är kanske inte förvånade att De Gröna som så ofta tar sig an frågor utifrån ett storstadsperspektiv vill påföra skogsägarna detaljreglering. Att Widén däremot, baserat på sin egna okulära besiktning av skogar under bilturer i Finland och Sverige, drar slutsatsen att alla skogsföretagare behöver hård reglering från Helsingfors är minst sagt beklagligt.

Klimatkrisen är precis som Widén säger här och nu och jag är fullständigt enig om att vi måste vidta åtgärder. Däremot är det märkligt att dessa åtgärder enligt Widén är att se till att de skogsägare som redan i dag hjälper till att bidra till att binda kol ska straffas med reglering och krav.

Widén ger faktiskt själv ett fint exempel på hur bra det är att skogsägare själva får bestämma hur de hanterar sin skog när hon entusiastiskt beskriver hur hon väljer att sköta sin egen. Det borde stämma till eftertanke.

Låt oss ändå hoppas att hon och andra skogsägare i landet får fortsätta att ta hand om sina skogar, utan detaljreglering från De Gröna i Helsingfors.

Vi måste som jag redan skrev i min förra insändare arbeta tillsammans om vi ska klara av klimatkrisen. Jag hade hoppats att viljan att kräva nya pålagor för våra skogsägare var Widéns egna men baserat på slutklämmen i hennes insändare verkar även de andra kandidaterna för Hållbart initiativ vara inne på samma linje. Det är beklagligt, våra skogsägare förtjänar nämligen bättre än så.

Sandra Listherby
Liberal riksdagskandidat

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp