DELA

ÅD planerar besöka några åländska skolor

Regnbågsfyren ville genom ordförande Martha Hannus i en replik klargöra några saker för mig.

Hon skrev: ”Vår verksamhetsledare är utbildad skolinformatör, och hennes bemötande är alltid professionellt och sakligt. Självklart kan meningsskiljaktigheter uppstå i diskussionerna, men vi kallar aldrig någon för homofob.”

Detta är ju en självklarhet, men jag har från två elever fått höra att de kallats ”homofober” inför hela klassen av ”informatören”. I minst ett falla har även läraren senare kallat en av eleverna för ”homofob”. Tydligen inspirerad av ”informatören”.

Det var av den orsaken jag i min insändare skrev: ”Naturligtvis kan detta vara beroende av vem som informerar, men av det jag hört så verkar det som om någon eller några informatörer inte är helt mogna för sin uppgift.” Jag rekommenderar därför MH att diskutera frågan med de andra ”informatörerna” då MH inte var närvarande vid incidenten.

Vidare skrev MH ”Inför förra årets Åland Pride gjordes ett utskick till samtliga partier i lagtinget om lördagens parad. Efter djupare diskussion i styrelsen kom vi fram till att detta var ett misstag.” Men MH, detta var nog redan 2016. Då fick åtminstone jag en inbjudan, som jag besvarade med att be om medlemskap, som ju inte beviljades. Efter det har jag inte fått någon inbjudan.

MH skriver i sitt svar å ena sidan: ”Regnbågsfyren välkomnar alla som medlemmar, och vi frågar inte våra medlemmar om vilken politisk åsikt de har.” men å andra sidan: ”Däremot anser vi att den som aktivt och offentligt driver en agenda som går emot det vi arbetar för och mot våra grundläggande värderingar inte kan välkomnas som aktiv medlem i Regnbågsfyren.”

Tydligen följer jag inte Regnbågsfyrens värderingar. Kan månne viceordföranden för Åländsk Demokrati komma med som medlem? Eller någon av våra vanliga medlemmar? Eller måste vi informera samtliga våra presumtiva medlemmar att de måste ta i beaktande att de inte kan bli medlemmar i de sk opolitiska föreningen Regnbågsfyren om de vill komma med som medlemmar?

För tydlighetens skull vill jag påpeka att vi ännu inte har något förbud mot att våra medlemmar skulle gå med i Regnbågsfyren. Vi är nämligen toleranta.

Jag noterar att MH denna gång inte upprepar mantrat om att Regnbågsfyren skulle vara opolitiskt, vilket är bra. Enligt obekräftade rykten så planerar Regnbågen eller delar av styrelsen att ställa upp i nästa års lagtingsval. Då är det ju tacknämligt att erhålla 58 000 euro i bidrag av minister Wille Valve (MSÅ) för att få informera/marknadsföra sig i landskapets skolor.

Detta bidrag torde vara större än vad MSÅ får som parti från landskapsstyrelsen, så jag gissar att minister Valve gärna vill få en fjäder i sitt (röda?) skägg för detta och kanske han även hoppas att effekten av marknadsföringen skall spilla över på MSÅ och inte bara på Regnbågen.

Jag funderade lite på om jag kanske borde ha nämnt ordet korruption redan i denna replik?

Men skolorna är ju tydligen öppna för alla, så Åländsk Demokrati planerar att besöka några skolor på Åland (bl.a. Ålands lyceum och Högskolan på Åland) inför nästa års val.

Men vi förbereder oss på att göra det utan något generöst stöd från landskapsregeringen.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI