DELA

Aborträtten är oförhandlingsbar

Att Åländsk demokratis företrädare Stephan Toivonen, genom en insändare, går i bräschen för att ifrågasätta aborträtten förvånar ingen. Nationalistiska, högerkonservativa politiker driver den linjen överallt i världen. Jag reagerar kraftigt på Toivonens insändare. Ett ifrågasättande av aborträtten är ett ifrågasättande av kvinnans rätt till den egna kroppen.

Norden har över tid hållit den liberala fanan högt. Liberaler, oavsett partibeteckning, och socialdemokrater har jobbat för skola åt alla, allmän rösträtt och kvinnors rätt. Det är jag stolt över och jag ser det en viktig del av vårt kulturarv. Kulturarvet brukar annars Åländsk demokrati värna om men i just denna fråga så vill man tydligen något annat.

En framstående svensk liberal feminist, Jenny Sonnesson, formulerar pro-lifeställningstagandet så här: ”Abortmotståndarna säger sig värna livet, i själva verket är det tvärtom. Minst 50 000 kvinnor och unga flickor i världen beräknas årligen avlida efter illegala aborter. Bland dem finns offer för människohandeln – en del av dem är barn.” Ett ifrågasättande av aborträtten är alltså inte ”pro-life”, det är att vara för att minska kvinnors rätt till självbestämmande.

Ingrid Johansson

Liberalerna