DELA

1,4 miljoner till VÅ utan några krav i år igen?

Ålands landskapsregering är återigen på väg att bevilja Visit Åland PAF-pengar, närmare bestämt 1 340 000 euro. Ansökan har enligt media bordlagts i avvaktan på att ett nytt avtal med näringsavdelningen tecknas. Det vore intressant att höra hur landskapsregeringen tänker agera i denna oerhört viktiga fråga, eller har man redan bara plagierat tidigare avtal?

Förra veckan presenterade ÅSUB ny statistik över hotellövernattningar för 2018. Den negativa trenden fortsätter för Åland, minus 4 % förra året. År efter år en negativ trend. Om utvecklingen nu bara går åt ett enda håll, är det inte då dags att se över om befintliga avtal är bra för turismen och dess utveckling på Åland?

Landskapsregeringen har avtalat att Visit Åland skall sköta destinationsmarknadsföring och upprätta turistinformation. Avtalet skall förnyas igen och vi bör ställa oss frågan varför inte landskapsregeringen väljer att upphandla avtalet och se vilka andra aktörer som kan tänka sig att sköta uppdraget. Eller varför inte låta flera aktörer vara med och sköta uppdraget?

Men landskapsregeringen verkar göra det oerhört enkelt för sig, man kopierar avtalet med VÅ år efter år, ändrar datum och penningsumman, man har knappt några krav på motprestationer utan verkar tämligen nöjda med hur turismen och den landbaserade turismen har utvecklat sig på Åland de senaste åren.

När det gäller marknadsföringen av Åland känns det som att man genom tiderna satt resurserna på att marknadsföra resan och inte målet. Rederierna är heliga och ingen politiker vågar eller vill stöta sig med dem och inte ens diskutera taxfreeregler eller utflaggningar.

När vi i dagarna kunnat läsa om kommunutredningen hade det varit oerhört intressant att höra om skatteintäkterna i de olika kommunerna minskat och om en av orsakerna är att flera åländska fartyg med åländsk besättning flaggats ut de senaste åren. Men det är ingenting som någon verkar vilja belysa eller nämna i sammanhanget.

Visit Åland har i avtalet med landskapsregeringen viktig roll i att inresandet till Åland skall öka, det finns dessutom fantastiska möjligheter att öka inresandesifforna. Men trots uppemot 25 fartygsanlöp dagligen minskar övernattningarna. Det är inte okej överhuvudtaget.

Vi är flera som ställer oss frågan återigen om det inte är dags för landskapsregeringen att upphandla turismuppdraget och konkurrensutsätta det. Det känns som om det är dags att se över avtalet och dess innehåll och vad syftet med de nästan 1,4 miljoner euro som landskapsregeringen portionerar ut till VÅ är och vad landskapsregeringen egentligen vill med turismen på Åland.

Vi vet alla att turismen är den bransch på Åland som har den största utvecklings- och tillväxtpotentialen samt ger enorma ringeffekter för det åländska samhället. För att hela Åland skall må bra krävs även intäkter, idag känns det som om fokus i landskapspolitiken allt som oftast är att spara, effektivisera och vad gäller turismavtalet bara köra på som man alltid gjort i alla år.

Frågan är om det är rätt väg att gå när den negativa trenden för turismen och övernattningarna bara fortsätter.

ANDERS HOLMBERG

FÖRETAGARE OCH POLITIKER

OBUNDEN SAMLING