DELA

100-åringen som köpte eget vaccin

Varje pandemidag som går försvårar förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning av Åland, men påverkar samtidigt alla ålänningars trygghet, sociala liv och välmående. Hela vår besöksnäring, hotell, stugbyar, färjor, restauranger, tjänstesektorn i stort, transporter och många fler går på knäna. Framtidstron börjar tryta i takt med att pengarna sinar och bokningarna uteblir. För att allt och alla ska kunna återgå till en mer normal tillvaro, krävs immunitet på samhällsnivå och då måste en stor del av ålänningarna vaccineras.

Egensinniga Åland borde ha som mål att vara immunt i god tid innan sommaren. För det krävs en effektiv vaccinationsplan, men framför allt krävs tillgång till vaccindoser. Den offentliga ekonomin är även den satt under hård press. Ändå skulle det vara motiverat att sondera möjligheterna till inköp av nödvändig vaccinmängd på den internationella marknaden och inte behöva förlita sig på nationella fördelningsprinciper, som historiskt sett fördröjt tidigare åländska vaccinationskampanjer. 100-åringen Åland har allt att vinna på att bli en av världens första immuna besöksmål.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)