DELA

Tanja och Daniel Palmroos

Tanja och Daniel Palmroos på Ressumvägen i Lemland fick tvillingdöttrar den 9 april. Båda var 48 cm långa vid födseln, så det som skilde dem åt var vikten. Flickan som brodern Filip, 2,5 år, till vänster, håller i sin famn vägde 3.005 gram vid födseln. Och flickan som Isac, 5 år, har i famnen vägde 3.355 gram.