DELA

Rebecca Hägglund och Daniel C.E. Hägglund

Den 30 juli föddes Daniel Lucas på Kvinneklinikken i Bergen, Norge. Han vägde 4.000 gram och var 53 centimeter lång. Föräldrar är Rebecca Hägglund och Daniel C.E. Hägglund. Pappa är bördig från Mariehamn. Familjen bor i Bergen, Norge.