DELA

Martin Högstrand och Elin Sundback

En pojke föddes den 6 september. Han vägde vid födseln 4.250 gram och var 53 cm lång. Föräldrarna heter Martin Högstrand och Elin Sundback och de bor i Mariehamn. Pojken ska heta Malte.