DELA

Jessica Lund och Michael Schauman

Den 15 oktober föddes en flicka som ska heta Lyra. Lyra vägde vid födseln 3.175 gram och var 50 cm lång. Föräldrar är Michael Schauman och Jessica Lund. Familjen bor i Sund Kastelholm .