DELA

Åsa och Stefan Pettersson

Stefan och Åsa Pettersson fick en flicka den 2 augusti på Ålands centralsjukhus. Hon skall heta Malva och var 48.5 centimeter lång vid födseln och vägde 3 780 gram. Familjen bor i Mariehamn på Lövstrandsvägen.