DELA

Anna Sundström och Jacob Norström-Ridderborg

Den 6 mars klockan 02.29 föddes Elmer Ridderborg. Han vägde 4 025 gram och var 51 cm lång. Föräldrar är Anna Sundström och Jacob Norström-Ridderborg. Familjen bor i Lemland Söderby.