DELA

Äldre mammor – över 35 år – blir allt fler

Kvinnor föder barn högre upp i åren. Vart fjärde nyfött barn på Åland har en mor som är äldre än 35 år.

Det visar ny statistik.
Ålands invånarantal växte med 67 personer år 2015, vilket är en låg siffra jämfört med både 2014, då ökningen var 250 personer, och 2000-talets medeltal som är drygt 200. Det visar slutliga siffror över 2015 från Åsub, Ålands statistik- och utredningsbyrå.

De visar mindre inflyttning, större utflyttning och flera avlidna.

Flest pojkar

Det föddes 275 barn, sju färre än 2014.

Liksom de flesta år fanns det något flera pojkar bland de födda, 143 stycken mot 132 flickor.

Vart fjärde nyfött barn hade en mor som var 35 år eller äldre. I denna åldersgrupp var det flera som födde barn än 2014, medan barnafödandet minskade bland 25–29-åringarna.

Flera avlidna

De avlidna ökade med över 30 och blev 285, den näst högsta siffran på 2000-talet. Ungefär lika många kvinnor som män dog, 144 respektive 141.

Av de avlidna kvinnorna var 30 procent 90 år eller äldre mot bara hälften så stor andel av männen.

Födelsenettot blev negativt i och med att de avlidna var 10 flera än de födda, vilket kan jämföras med att det 2014 blev ett födelseöverskott på 30 personer.

Stor utflyttning

Inflyttningen minskade med 50 personer till 890, men också det är en hög nivå som har överträffats bara fyra gånger.

Utflyttningen ökade med 110 och blev 815 personer.

Det är första gången utflyttningen överstiger 800 personer under den period jämförbara siffror finns, d.v.s. från 1971 och framåt. Nettoresultatet av flyttningen blev ett överskott på 74 personer, vilket är 160 färre än 2014 och den lägsta siffran sedan år 2000. Både bland in- och utflyttarna fanns det flera kvinnor än män.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 12 personer mindre.

För födda och döda var det som vanligt en obetydlig skillnad mellan preliminära och slutliga siffror.