2245743_809x436_acf_cropped

Tuffare för pensionärer – lättare för unga

Högkostnadstaket höjs, vårdavgiften inom specialsjukvården likaså – men i gengäld blir barns och ungas besök på hälsocentralen avgiftsfria.

Så ser några av förslagen ut till reformerad avgiftstaxa inom ÅHS.
Förslaget till de nya patientavgifterna presenterades i går och styrelsemedlemmarna – också ledamöter i avgiftsarbetsgruppen – Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Ingrid Johansson (Lib) och Carina Aaltonen (S) vittnade om ett konstruktivt arbete som gjorts gemensamt.

– Styrelsebeslutet om avgiftsförslaget tidigare i dag var enhälligt. Visst har det hänt att vi haft olika åsikter men fokus för alla har varit att vi vill värna om de ekonomiskt mest utsatta grupperna när vi reformerat avgiftssystemet, säger de.

Uppdraget från landskapsregeringen har varit att öka intäkterna och minska kostnaderna. Arbetsgruppen har byggt sitt förslag på det arbete som gjordes 2015 och arbetet har generellt sett resulterat i höjda patientavgifter och nya avgifter för tjänster som tidigare varit avgiftsfria. Dessutom har vissa avgifter tagits bort från högkostnadsskyddet som föreslås höjas.

– Men det här handlar inte bara om att avgifterna höjs utan också om att vi moderniserar avgiftsstadgan så att den motsvarar dagens verklighet, alltså att personer över 65 är friskare och har arbetspension i högre grad än förr och att ungdomar studerar längre, bor hemma längre och börjar jobba senare än förr. Därför vill vi göra det lättare för dem att söka vård inom primärvården i ett tidigt skede, säger de.

Beträffande barnen har fokus varit att inget barn ska låta bli att söka vård för att föräldrarna inte har råd.

Avgiftsfritt på hc

I dag betalar barn och unga upp till 18 år halva avgiften (15 euro) för ett besök på hälsocentralen eller akuten. Enligt det nya förslaget blir besök på hälsocentralen gratis för alla upp till 20 år. För besök på akuten betalar barn och unga i stället full avgift, 30 euro (idag 27 euro).

Avgiften för dagvård inom psykiatrin sänks från 21 till 15 euro. Specialsjukvårdens psykiatriska öppenvård är avgiftsfri.

En ny avgift är 10 euro för förnyande av recept utan att patienten besöker vården och en årlig självrisk på 80 euro införs för hjälpmedel som klassas som medicinsk rehabilitering – en kostnad som inte får räknas in i högkostnadskyddet. En självrisk på 80 euro per år införs också på hemvårdsmaterial.

Läs mer i dagens Nya Åland.

 2245966

Förväntansfulla fans på Nygatan

FOTBOLL. Nästintill fullsatt med folk. IFK-fansen slöt upp på Nygatans fotbollsfest när grönvitts första kvalmatch i Europa League...

Nyan Play: Så funkar försvarsspray

Som vi berättade förra veckan ökar försäljningen av försvarspray både i Finland, i Sverige och på Åland. Men vad händer...

2245823_809x436_acf_cropped

Sipilä positiv – men lovar ingenting

Personligen är statsminister Juha Sipilä (C) positiv till en höjning av klumpsumman. Men om det blir en höjning avgörs i höstens...

Bara huvudet var fast i maskorna när torsken kom upp ur djupet, berättar Ben Nylund
Bildspel

Rekordtorsk uppdragen i Ålands hav

26,09 kilo, så mycket vägde torsken som yrkesfiskaren Ben Nylund drog upp från 210 meters djup på Ålands hav i morse. Torsken blir...

2245718_809x436_acf_cropped

Sipilä har landat

Statsminister Juha Sipilä (C) landade strax innan 13 på Mariehamns flygplats. Under sitt drygt två timmar långa besök ska han prata...

2245488_809x436_acf_cropped

Rövare på Stallhalla

Ronja, Birk, Mattis, Lovis och Borka tillsammans med en drös rövare står på Stallhalla-scenen på en av sommarens varmaste kvällar....

2245514_809x436_acf_cropped

Kommunerna kan bli av med 60 miljoner

Går riksregeringens lagförslag om en höjd statsskatt igenom kan de kommunala skatteintäkterna i de åländska kommunerna minska med 60...

2245261_809x436_acf_cropped

”Vi tar inte uppdrag av privata”

– Kritiken mot Ålands sjöräddningssällskap är obefogad och felaktig. Så bemöter sällskapets styrelseordförande Lennart...

2245269_809x436_acf_cropped

”Frågorna kommer nog att diskuteras”

– Jag tror att de frågor som nu lyfts på bordet kommer att diskuteras en hel del inför behandlingen av budgetförslaget för nästa...

1308379_809x436_acf_cropped

Lumparland valde ny kommundirektör

Ett enigt fullmäktige valde på onsdagskvällen Ann-Sofie Silvennoinen till vikarierande kommundirektör. Fullmäktige gick på...