Kategori: Nyheter

Talmannen kallar till möte

Lagtingets talman Johan Ehn (MSÅ) har kallat den självstyrelsepolitiska nämnden till ett möte på fredag efter att riket backat i vindkraftsstödsfrågan.

– Jag vill att nämnden ska bli informerad om de senaste dagarnas skeenden och hur landskapsregeringen ser på framtiden. Det är viktigt att landskapsregeringen och lagtinget sitter på samma information.

Talmannen säger att han är väldigt besviken över att regeringens politiska löfte inte infriades.

– Vi har varit vana med att beslut som man kommit överens om håller. Nu blir man orolig över hur vi i framtiden ska klara av att lösa de frågor som finns. I politik är förtroende mellan parter väldigt viktigt och för att vi ska kunna ha fötroende för varandra måste man visa att man håller de löften man givit.

För att återupprätta förtroendet gäller det för regeringen att gå från ord till handling. Ehn tror att det kommer att spridas en misstänksamhet.

– Det är nödvändigt för både Åland och riket att vi återskapar förtroendet. (al)2186204

De är är redo när du ringer 112

I dag är det den internationella 112–dagen, en chans att uppmärksamma telefonnumret som rings 15 000 gånger och resulterar i drygt...

Landskapet fick danaarv

Fem fastigheter, två av dem på Åland och resten i Pargas, ingår i ett danaarv som har tillfallit landskapsregeringen. De åländska...

2185436

”Vi måste bli tuffare”

Ålands framtids Axel Jonsson tror att riksregeringens svek i vindkraftsfrågan påverkar Ålandskommitténs arbete. – Vi måste bli...

2186156

Bror Gammals till kyrkomötet

Bror Gammals, Mariehamn, vann omröstningen då cirka 140 kyrkofullmäktigeledamöter i dag utsåg vem som under de kommande fyra åren ska...

2185165

Lapplisor lappar till av hjärtans lust

Lapp på lapp – och många sömmar därtill. Resultatet blir färggranna täcken. Allt jobb är behjärtansvärt. I Röda Korsgården...

2186028

Pastor slog herde i val till stiftet

Enligt preliminära uppgifter från Kyrkans tidningstjänst kom ingen av de åländska kandidaterna i prästvalet in i stiftsfullmäktige....

2181342

Jubel i Sottunga över EU-pengar

– Vi hoppas på flera besökare och kanske också fler jobb. Sottunga kommun, med 100 invånare, har beviljats bidrag för tre stora...

2185992

Carola Eriksson sålde Viking-aktier

Carola Eriksson har i dag sålt hela sitt privata aktieinnehav i Viking Line. Rafael Investering Ab har samtidigt förvärvat 130 879...

De här basar i Vårdö

Ordförandeposten i kommunstyrelsen svingas fortsättningsvis av Jarl Danielsson medan Mikael Lindholm är viceordförande. Resten av...

2185097

Torvalds föreslår interpellation

Europaparlamentariker Nils Torvalds anser att regeringens handlande i vindkraftsfrågan är oförsvarbart på moraliska grunder. Nu...